Ir al contenido

Consells pel cobrament d'impagats, recobrament de deutes i cobrament de morosos efectiu.

En general, les empreses i professionals que s'enfronten a l'impagament d'un deute d'un client per primera vegada, no saben o no tenen de el tot clar com s'ha de cobrar el deute en cada cas particular. Hem confeccionat una petita guia d'ajuda donant una sèrie de consells i instruccions per al cobrament y recobrament d'impagats i cobrament de morosos.

Índex de la guia pel cobrament d'impagats, recobrament de deutes i cobrament de morosos

1) Introducció

2) Apareix el primer impagament

3) Possibles escenaris a tenir en compte

4) Externalitzar el cobrament del deute

Introducció

Els impagaments tenen la particularitat especial que tot i que puguin trigar més o menys temps a arribar, sempre acaben arribant. No obstant això, des del propi negoci o empresa es pot fer moltíssim tant a nivell preventiu com correctiu en la gestió de l'cobrament del deute o el cobrament d'impagat.

És important saber per endavant si estem preparats per afrontar situacions de morositat i si comptem amb eines i protocols interns per a la gestió dels nostres impagats, això és determinant de cara a afrontar els impagaments de l'negoci diàriament.

El més comú és que no es disposi d'una rutina de gestió de cobrament instaurada a l'empresa, és més són molt poques les empreses que tenen unes pràctiques definides recobrament d'impagats i cobrament de morosos

Apareix l'impagament. ¿Ara que faig?.

El primer de tot, CALMA. No s'acaba el món. Abans de portar cap tipus d'actuació impulsiva que pugui resultar contraproduent i que pugui agreujar la situació d'impagat.

En primer lloc l'important és fer l'exercici de responsabilitat de descobrir quins han estat els motius del nostre client per no haver-nos pagat la nostra factura i generar d'aquesta manera l'impagament de la nostra factura.

Consell: No t'ho prenguis a la valenta, intenta parlar amb el teu client, és possible que s'hagi tractat d'un error i pugui solucionar-se el cobrament d'aquest deute sense més problemes tant a l'creditor com a deutor.

Després que hàgim recollit la informació necessària que ens permeti determinar si el deute ha estat voluntària o no, podem trobar-nos amb tres possibles escenaris que anem a analitzar en el següent punt.

cobrar deutes

Possibles escenaris un cop s'aconsegueix establir contacte amb el deutor.

Analitzarem a continuació les possibles situacions que ens podrem trobar en el cobrament del deute un cop entaulem contacte amb el client deutor.

1) Que el deutor reconegui el deute, l'assumeixi i es mostri col·laboratiu per al pagament de la mateixa així com la seva cancel·lació d'impagat.

En aquest cas el tindrem molt senzill i és la circumstància que sol donar-se en la gran majoria de les ocasions.

És possible que el client estigués travessant algun tipus de falta de liquiditat en el moment en què se li va intentar cobrar la factura i aquesta no va poder ser atesa en el seu venciment.

En aquest descomptat, el client es mostrarà col·laboratiu i amb desitjos no només de regularitzar el pagament del deute sinó que possiblement també vulgui fer noves operacions de compra dels nostres serveis i productes.

És aconsellable que en el cas que el deutor segueixi treballant amb nosaltres es modifiqui el risc comercial concedit o bé que es canviï la forma de pagament establerta ja que a l'existir un precedent d'impagament, hem de mostrar-nos cauts en futura operacions i evitar així possibles impagaments futurs.

2) Que el deutor reconegui el deute, l'assumeixi e es mostri col·laboratiu per al seu pagament així com la seva cancel·lació.

També és un dels casos que poden donar-se arribat a punt de posar-nos en contacte amb el deutor "demanant explicacions" sobre els motius de devolució de l'cobrament de la nostra factura.

En aquest cas, l'ideal és oferir el deutor algun tipus d'alternativa a l'pagament del deute i que pugui d'aquesta manera regularitzar si no li és possible afrontar abonament total de l'impagat d'una sola vegada.

En AQUEST ques, l'ideal és oferir el deutor algun tipo d'alternativa a l'Pagament de l'Deute i que Pugui d'AQUESTA manera regularitzar si no li és possible afrontar Abonament total de l'impagat d'una sola vegada.

Això es fa especialment necessari quan el deute que volem cobrar és d'una quantia important i és més que probable que el deutor no pugui fer el pagament en la seva teva totalitat en una única liquidació.

És important documentar el acurdo del pagament del deute per escrit i que quedin tots els termes i condicions plasmats en un contracte de reconeixement de deute signat per les dues parts i que puguem utilitzar en un futur en cas que el deute no arribi a pagar-se.

3) Que el deutor mostri una actitud negativa a l'requeriment i no estigui disposat a pagar.

Aquest cas també és probable que es d'una vegada ens posem en contacte amb el deutor amb intenció de demanar la informació dels motius que han generat aquest saldo impagats al nostre favor.

quan ens trobem en la situació que el deutor reaccioni de manera negativa i fins i tot en alguns casos descortès (per dir-ho elegantment), el primer de tot és intentar despersonalitzar el deute.

¿Què significa despersonalitzar el deute?.

Una cosa tan senzilla com requerir el deutor d'una forma neutra interessant-se exclusivament pel fet que l'empresa A ha a l'empresa B i no hi ha cap tipus de condicionant personal lligat al deute.

Això ens permetrà no caure en primer lloc en una discussió de el tot evitable amb el deutor, perdre les formes i tan sols aconseguir agreujar la situació.

Si des de la nostra estructura empresarial ens és impossible fer un requeriment d'aquest tipus, és aconsellable delegar la gestió a una empresa professional externa de recobrament que gestioni el cobrament del deute per nosaltres, d'aquesta manera solucionarem eficaçment aquest apartat i aconseguirem així despersonalitzar totalment el cobrament de l'impagament.

cobrar deudas

Externalitzar el cobrament del deute a través d'una empresa de recobrament o un despatx d'advocats especialitzat en cobrament de deutes.

Arribats a aquest punt, tenim clar que volem recuperar el deute i per tant necessitem comptar amb professionals de l'recobrament que ens assisteixin per a la recuperació del nostre impagat. Ara bé:

He de contractar una empresa de cobrament de deutes o a un despatx d'advocats especialitzat en cobraments?.

Les dues opcions són vàlides i ens poden ajudar per recuperar el nostre deute. Això sí, depèn de el tipus de deute que vulguem reclamar i de la manera en què vulguem fer-ho, es recomana una cosa o l'altra.

Avantatges i inconvenients de contractar un despatx d'advocats especialista en cobrament de morosos.

Si volem cobra el deute, sobre la taula òbviament comptem amb l'opció de dirigir-nos a un despatx d'advocats especialitzat en recobrament de deutes , l'oferta d'aquests professionals és molt àmplia i com avantatge principal està el fet que és una gestió de cobrament de deutes professionalitzada i tutelada des del minut 1 per un advocat personat en la demanda.

No obstant això, no tot és positiu. Aquest tipus de professionals solen demanar una provisió de fons inicial bastant important que en la gran majoria de les ocasions suposa el 30% de la quantitat que es reclama. Generalment no solen fer ús de l'proceso monitorio i recorren en general a vies de recobrament judicials ordinàries, d'aquí el cost.

Aquest és un dels motius principals de descontentament entre els creditors i causa fonamental per la qual sol declinar-aquest tipus de professional perquè ens representi en el cobrament del nostre deute.

Avantatges i inconvenients de contractar una empresa de cobrament de deutes o recobrament d'impagats.

En primer lloc, òbviament podem parlar de l'estalvi significatiu que pot suposar reclamar el cobrament del nostre deute per aquesta via.

A més d'això, com avantatge principal també és d'especial importància l'operativitat ja que les empreses de recobrament de deutes professionals compten amb uns recursos i eines operatives que permeten la reclamació del deute en línia de forma ràpida i dinàmica sense llargs procés judicials pel mig .

També moltes d'aquestes empreses de cobraments treballen tant per via amistosa com judicial i en aquesta última via si que fan ús de l'procés monitori, un procediment de la LEC orientat a l'cobrament ràpid de deutes i que funciona bastant bé al nostre país.

Quins són els preus i tarifes que em puc trobar ?.

Les tarifes de recobrament de deutes són d'allò més variades en l'actual mercat de l'recobrament de deutes ofert a Espanya. Hi ha empreses que cobren fixos, altres comissions, quotes mensuals i fins i tot barreges de totes aquestes opcions.

Que opció és la més adequada per a la meva impagat en concret ?.

Todo ello depende del número y tipo de deudas que deseamos reclamar. Cuando tenemos varios impagados por reclamar, se aconseja cualquier tipo de tarifa plana de cobrament de deutes que ens permeti un estalvi significatiu en la gestió de l'cobrament de les nostres deutes.

Si per contra, no és el nostre cas, podem optar per un altre tipus de tarifes de cobrament de deutes adaptades a la reclamació d'un deute en concret. En definitiva, segons el nostre cas particular disposarem de diverses opcions en el mercat actual que podran cobrir àmpliament les nostres necessitats com creditors.

impagats

Coneixes Lessons?
  • Casos pràctics: Donem exemples sobre qüestions resoltes en temes de morositat aplicables als impagaments del teu negoci.
  • Pas a pas: De forma senzilla, orientem, donem les pautes a seguir per limitar a el màxim la morositat de l'negoci.
  • Dubtes resoltes: Solucionem els dubtes que puguin sorgir en matèria de morositat. Resolem els problemes d'impagaments gràcies a la nostra profunda experiència en el sector.
  • ¿Empresa de cobraments?: No només som una empresa de cobrament de deutes, orientem a les empreses i negocis en el desenvolupament estratègic per aplicar tant maniobres preventives com correctives en matèria d'impagats.
Preferim que els nostres clients vivien sense impagaments, però per al cas que si tinguin factures impagades, sabem com ajudar-los de manera precisa i precisa.
Tens impagats?

Introdueixi les dades del seu deute en el nostre sistema automatitzat de gestió de cobrament, és molt senzill !.


Garantia de compromís Cobratis

Un client satisfet és un client recurrent, nosaltres estem convençuts d'això, per això, el nostre equip, integrat exclusivament per professionals qualificats, utilitzarà tots els mitjans disponibles per a cobrar el seu deute en el menor temps possible i garantir la seva total satisfacció.

Més informació sobre la nostra garantia de compromís

Comenceu ara

Introdueixi les dades del seu deute en el nostre sistema automatitzat de gestió de cobrament, és molt senzill !.